Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu
„Rozszerzenie działalności firmy Cukiernia Perełka Marcin Warzecha o nowe produkty”

Nazwa Beneficjenta
CUKIERNIA „PEREŁKA” Marcin Warzecha

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 656 523,75
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 603 458,17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.